Letošní DEN DĚTÍ v AvrioPointu vyšel přímo na Mezinárodní den dětí 1. června. Na pěti dopravních prostředcích mohli děti i jejich rodiče procestovat pět světadílů, Afriku, Ameriku, Evropu, Austrálii a také Asii. Na dobrodružné cestě za vysněnou odměnou čekalo na nadšené cestovatele splnění několika úkolů, za jejichž splnění dostali razítko do cestovatelského pasu. Hravou formou se podařilo děti seznámit s tím, co je pro každý světadíl typické a jaké má charakteristické prvky.

Po náročných úkolech čekala na děti zasloužená odměna: možnost zkusit si aquazorbing, jízdu na motokárách, nebo pořádně chlazená ledová tříšť.

A jedna zajímavost pro vás: Věděli jste, že první podnět k oslavám tohoto dne vznikl v Turecku?

Děkujeme všem rodičům a hlavně dětem za účast a těšíme se zase za rok 🙂